Polityka Prywatności

Właściciel serwisu www.krzyzowkiitd.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 20 października 2022 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz Twoje prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel serwisu www.krzyzowkiitd.pl. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na adres email info@krzyzowkiitd.pl .

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane zawierające informacje o odwiedzonych stronach i aplikacjach internetowych (w tym treściach zaprezentowanych na tych stronach), informacje zapisane w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez Twoje urządzenie. Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w serwisach internetowych, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez nas drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron i aplikacji internetowych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

 • dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu (także na zlecenie reklamodawców)
 • w celu promocji własnych usług, np. innych artykułów, które mogą Cię zainteresować
 • W celu realizacji usług marketingowych dostarczanych Ci przez naszych Partnerów.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia właściwego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego łączy się użytkownik) i dzięki temu wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne akceptowanie Cookies. Możesz jednak w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Komu udostępniamy Twoje dane?

 • Dostawcy usług. Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz na końcu tego dokumentu. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.
 • Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu a także dostarczają nam systemy do marketingu online.
 • Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.
 • Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
 • Organy Państwowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.
 • Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych

Jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zobowiązujemy się do:
 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowym przebiegiem przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych jedynie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: Jeżeli wystąpisz do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twjego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Lista dostawców

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),